ÇEKİRDEK OLUŞ MODELİ

ÇEKİRDEK OLUŞ MODELİ

Ruhsal Yapı benlik çekirdeği üzerine bina edilerek gerçekleştirir. Benlik çekirdeğinin gelişiminde ilk 6 yılın büyük önemi bulunmaktadır. Çünkü benlik çizgileri büyük oranda bu yaşlarda biçimlenmektedir. Ruhsal yapı gelişimsel dönemlerden geçerek olgunlaşır. Her dönemim kendine ait gerçekleştirilmesi gereken gelişimsel bir görevi bulunmaktadır. Bu gelişimsel görevi tamamlamak için –potansiyel olarak- itici bir güce sahiptir. İtici güç içinde yaşanılan çevre ile yoğun bir etkileşime girerek “OLUŞ ENERJİSİ” şeklinde filizlenir. Çocuğun kendilik dediğimiz biricik ve kendine has kişiliğini oluşturur. Ancak bazen tamamlanmamış işler nedeniyle yaşanılan psikolojik zorluklardan dolayı gelişim durur. Ve görev çözümlenemez. Bu şekilde sağlıklı bir ruhsal gelişim gerçekleşemez. Birey çevresel zorluklarla baş etmek için kendi benliğinin dışında savunmacı bir benlik geliştirir. Bu biricikliğinin kaybolması ve kendi oluşumunu tamamlayamaması anlamına gelmektedir.

Çekirdek oluş uygulamaları ile bu psikolojik zorluklar ortadan kaldırılarak gelişimsel itici güç harekete geçirilir bu sayede ruhsal yapı kendi gelişimsel görev yoluna koyulur. Bu yolda ilerlemeye başlayan birey sağlıklı bir şekilde kendi OLUŞUMUNU gerçekleştirir.

Çekirdek Oluş Modeli; bireyin kendi oluşunu gerçekleşmesi için bütüncül yaklaşımla farklı psikoloji ekollerinden beslenerek inşa edilen yapılandırılmış sistematik bir modeldir.

Bu model ile güvenli bağlanmanın yeniden yapılandırılarak onarılması ve bireyin önce kendinin sonra çevresini keşfetmesi, özbenliğinin güçlenmesi, kendi farkındalığını yakalaması, hayatta yaşadığı tüm olumsuzluklarla mücadele gücünü kazanması hedeflenmektedir.