image
image

Çocuklarda Yanlızlık Duygusunun Kaynağı Ve Çözüm Yolları

image

Çocuklarda Yanlızlık Duygusunun Kaynağı Ve Çözüm Yolları

Çocuklarda Yanlızlık Duygusunun Kaynağı Ve Çözüm Yolları

"Yalnızlık Allah'a mahsustur" diye halk arasında söylenen bir deyim bulunmaktadır.

İnsanın temel güdülenme sistemlerinde birisi olan sosyal bağ kurma yakın ilişki geliştirme yönelimi onları bir arada kılmaktadır.

Temel güdülenme sistemlerinden birisi olan bağlanma bağ kurma arzusu; bir ötekinin varlığından keyif alma, onun desteğini talep etme ve ona katkı sunma şeklinde görülmektedir. Bu tavırlar sosyal yaşamda bağlılığı artırıcı kuvvetli duyguların oluşumuna katkı sunmaktadır. Bütün yakın ilişkilerin merkezinde insanlarda motivasyonel bir güç olan güvenli bağ kurma arzusu yatmaktadır.

Bu güvenli bağ, kişinin kendini yeterli değerli, sevilir ve güvende hissetmesine neden olmakta, yaşamdaki streslerle baş etmede güvenli bir liman ve sığınak oluşturmaktadır.

Güvenli bağ kurma yetisinin gelişiminde çocuğun doğumdan sonraki ilk iki yılı çok önemli olmaktadır. Uzmanlar ebeveynleri ile güvenli bağ geliştirebilmiş çocuklar yaşamda karşılaştıkları stres durumları ile kendilerini daha rahat yatıştırabilmekte, gerektiği durumlarda yardım talep ederek destek gereksinimlerini karşılayabilmekte daha başarılı olduklarını belirtmişlerdir.

Güvenli bağ kurabilen kişiler, birliktelikten haz alırken yalnız da vakit geçirmekten mutluluk duyabilmektedirler.

Güven duygusunun tam içselleştirilememesi sonucunda kaygı duygusu olmaktadır. Güvenli bağ geliştirememiş çocuklarda kaygı duygusu stres yönetiminde yatıştırıcı öğelere olan aşırı düşkünlüklere neden olmakta bu düşkünlük duygusal iniş ve çalkantılarla kendini göstermektedir.

Güvensizlik duygusunun oluşturduğu stresle başa çıkmak için değişik başa çıkma tutumları sergilemektedir. ilişkilere aşırı yapışma veya uzaklaşma şeklinde olabileceği gibi ekstrem davranışlara sığınarak kendini yatıştırma şeklinde veya oyalayıcı etkinliklerle aşırı vakit geçirme şeklinde kendini gösterebilmektedir.

Bu uç davranışlar benlik sarkacını hızla iki kutup arasında savurmaktadır. İlişkilere yapışarak karşı tarafı boğma ve bunaltma veya ilişkilerden iyice uzaklaşarak kendini oyalayıcı aktivitelerle buz gibi soğuk bir duygulanımda yaşama ... Bu tavırlar, insanın içteki ferahlık hissini yeniden temin etme çabası şeklinde yorumlanabilir.

Kendini yatıştıramam veya besleyememe bu sarkacın insana yönelmesini aşırı yapışmasını temsil ederken, kendini ifade edememe ve hayır diyememe de kaçınma kısmını temsil etmektedir.

Kaygı duygusu dostluk, evlilik, ebeveynlik vb. dönemlerde yeniden tetiklenebilir. Güven hissini yakalamak için yeniden eski bohçaları problemli ilişkilerle önümüze koyabilir.

Çocukların erken çocukluk dönemlerinde Güvenli Bağlanmayı temin edici oyunlar, masallar, etkinlikler ebeveynler tarafından tercih edilebilir. Oyunbaz ebeveynler onarımda oyunu aktif olarak kullanmayı başarabilir. Bu oyunlar; evcilik, anı albümü inceleme, kum oyunları oynama, ihtiyaç duyduğu zamanlarda çocuğun yanında yer alma göz teması kurarak bütün dikkati onun üzerine yöneltme yitirilen güven duygusunun yeniden kazanılmasına hizmet edebilmektedir.

Güvenli bağın tesis edilmesi, çocukta dostlukta uygun stratejiler geliştirmeyi başarmasına katkı sunmaktadır.

Arkadaşlarını seçebilir. Onlarla vakit geçirmekten mutluluk duyarak eşitlikçi ilişki geliştirebilir. Arkadaşı olmadığı süreçlerde de kendini oyalayabilecek hobiler geliştirebilir. Sessizliğe tahammül edebilir...Can sıkıntısı duygusunu üretici ve geliştirici faaliyetler için motivasyonel olarak kullanabilir.

Sevgilerimle

Pedagog Nurşen ŞİRİN