image
image

Problem Çözümüne Beş Boyutla Odaklanma

image

Problem Çözümüne Beş Boyutla Odaklanma

Problem Çözümüne Beş Boyutla Odaklanma

Özet

İlişki temelli bir öğrenme şekli olan terapi; özneler arasında, belirli bir amaç doğrultusunda, süreli olarak gerçekleştirilmektedir. Doğamız gereği sosyal varlıklarız. Başkaları ile etkileşim ve ilişki kurmak doğamızın bir sonucudur. İki kişinin terapi odasındaki bir alanda yarattığı bu ilişki deneyimi, kişinin kendini yeniden düzenleme görevini üstlenmektedir.

Psikolojik zorlantılar, birey ve çevrenin teması sırasında yaşanan sorunlardır. Bu sorunlar terapötik ilişkinin başlangıcını ve sürecini belirlemektedir. Yaşanılan problemlere tepki verme becerisi, psikolojik sağlamlığı gerektirmektedir. Terapötik ilişkinin amaçlarından birisi de psikolojik sağlamlığı yeniden inşa etmektir.

Psikolojik sağlamlık, duygusal dayanıklılık, zor durumlar karşısında dayanma gücü ve uyum sağlama becerisi olarak tanımlanabilmektedir. Kişiler arası temas sırasında yaşanan sorunlar öz farkındalık, odaklanma, duygu düzenleme ve problem çözme yetilerinin gelişmesi psikolojik sağlamlık becerisini artırmaktadır. Bu çalışma; terapi odasında gerçekleşen ilişki temelli öğrenme yolu ile bu yeniden düzenlemenin nasıl yapılacağına dair yöntem, teknik ve materyal sunmaktadır.

anahtar kelimeler: odaklanma, öz düzenleme, psikolojik sağlamlık, bağlanma

Abstract

Therapy, which is a relationship-based learning style should be for a specific purpose between subjects within a certain period of time. We are social beings by nature. Interacting and relating with others is a result of our nature. This relationship experience, created by two people in an area in the therapy room, undertakes the task of rearranging one’s self.

Psychological difficulties are the problems experienced during the contact of the individual and the environment. These problems determine the beginning and the process of the therapeutic relationship. The ability to react to the problems experienced requires psychological resilience. One of the goals of the therapeutic relationship is to rebuild psychological resilience.

Psychological resilience can be defined as emotional resilience, endurance in the face of difficult situations, and the ability to adapt to the situations. Problems experienced during interpersonal contact increase the ability to develop self-awareness, ability to focus, emotion regulation skills, and problem-solving skills. This work offers methods, techniques, and materials on how to make this reorganization through relationship-based learning that takes place in the therapy room.

keywords: focus, self-regulation, resilience, attachment