image
image

Rölatif Bütüncül Psikoterapi Perspektifinde Güvenli Bağlanma Odaklı "Çekirdek Oluş Modeli"

image

Rölatif Bütüncül Psikoterapi Perspektifinde Güvenli Bağlanma Odaklı "Çekirdek Oluş Modeli"

Rölatif Bütüncül Psikoterapi Perspektifinde Güvenli Bağlanma Odaklı "Çekirdek Oluş Modeli"

Bu çalışmanın amacı; Rölatif Bütüncül Psikoterapi bağlamında geliştirilmiş olan Güvenli Bağlanma Odaklı Çekirdek-Oluş Modelinin kuramsal tanıtımını yapmaktır. Güvenli bağlanma odaklı Çekirdek-Oluş Modeli, bağlanma travmaları nedeniyle gelişimsel dönemlerde yaşanılan duraksamaların, terapötik oyunlar ve kullanılan psikoteknikler yolu ile onarılarak, güvenli bağlanma ilişkisinin yeniden inşa edilmesini hedeflemektedir.
Oyun oynayan çocuklar, kendi iç gerçeklikleri (öznel dünyaları) ile içinde bulundukları dış gerçeklik (nesneler dünyası) arasında gidip gelmektedir. Çocuk oyun ile iki dünya arasında diyalektik ilişki geliştirmektedir. Oyunu öznel dünyası ile nesnel dünyası arasında bir salınım oluşturarak “gerçekliğe geçiş nesnesi” olarak kullanmaktadır. Çocuk oyununda nesneler dünyasına geçişin provası yaparken aynı zamanda nesneler dünyasındaki kırılganlıklarını onarmak için oyunla ara bir alan oluşturmaktadır. Bu alanda fanteziler, semboller öznellikler yolu ile sağ beyin işlevleri aktive olmaktadır. Bunun sonucunda çocuğun içsel psişik temsillerinin süregelen oyun deneyimleri ile değiştirilmesi sağlanmaktadır. Bu yeti yetişkinlikte duygusal deneyimi açıklama kapasitesi için gereklidir.
Çocuğun genetik materyalinde bulunan yapı inşa malzemelerini hayata geçirmesinde bağlantı nesnesi ile kurulan güvenli bağlanma ilişkisinin büyük bir önemi bulunmaktadır. Bu inşa malzemeleri güvenli bağlanmanın sonucunda zamanla duyuşsal davranışsal, bilişsel ve ilişkisel, dinamik-sistemik bir yapı olan kendiliğe dönüşmektedirler. Gerçek kendilik, güvenli bağlanma ve sağlıklı bir ayrılma sureci sağlayan bir ilişkiden doğar gelişimi ise bu ilişkiyle kurulup desteklenmektedir. Rölatif Bütüncül Psikoterapi Bağlamında geliştirilmiş olan Güvenli Bağlanma Odaklı Çekirdek-Oluş Modeli; oyun, katatimi, danışmanlık ilişkisi, hipnoterapi, psikoterapi, psiko teknikler ile gelişimsel tıkanıklar semboller aracılığı ile yeniden sahnelenerek sağ beyin ile temas kurup nöroplastisiteyi beslemeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Rölatif Bütüncül Psikoterapi, Güvenli Bağlanma Odaklı Çekirdek Oluş Terapisi, Güvenli Bağlanma, Güvensiz Bağlanmanın Onarılması
*